วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมุมฉาก


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า


การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส